afscheid nemen

Wat te doen bij een overlijden?

Neem de tijd. Ik kom ontzorgen.

Nadat iemand in uw directe omgeving is overleden belt u de huisarts. Als hij of zij de dood heeft vastgesteld wordt er een 'verklaring van overlijden' afgegeven. Licht ondertussen uw naasten in. Daarna is het tijd om een uitvaartverzorger te bellen. U kunt mij dag en nacht bereiken op telefoonnummer 0512 84 97 42. Mocht u verzekerd zijn voor uw uitvaart, dan handel ik de overlijdensmelding bij uw verzekeraar voor u af. Ter voorbereiding kunt u alvast een legitimatiebewijs en - indien van toepassing - een trouwboekje, wilsbeschikking, de verzekeringspapieren en het grafrechtenbewijs klaarleggen.

Laatste verzorging (afleggen) van de overledene.

Tijdens ons eerste gesprek zal ik u vragen wat uw wensen zijn ten aanzien van de laatste verzorging, ook wel genoemd 'het afleggen' van de overledene. De verzorging mag u zelf doen, maar u kunt het ook overlaten aan de ervaren mensen waar ik mee werk. Ook is het mogelijk om de laatste verzorging gezamenlijk te doen*. Het is fijn als u vooraf de gewenste kleding heeft uitgezocht.

Opbaren, thuis of elders.

Vervolgens maken we een afspraak om de opbaring van de overledene te bespreken. Als de omstandigheden het toelaten, wordt vaak gekozen voor een thuisopbaring. De overledene is dan de dagen voor de uitvaart op de eigen vertrouwde plek. U heeft dus alle gelegenheid zo lang als mogelijk samen te zijn. Ook heeft u op deze manier eventueel rouwbezoek volledig in eigen hand. Daarnaast is het mogelijk de overledene over te laten brengen naar een opbaarkamer in een uitvaartcentrum. In de regio Drachten kunt u kiezen voor een opbaring in rouwcentrum Slingehof, of een opbaring in uitvaartcentrum Wâldhôf. Het is mogelijk om door middel van een eigen sleutel uw naaste op ieder moment van de dag te bezoeken. Sommige dorpen in de omgeving hebben een eigen aula waarvan gebruik kan worden gemaakt.

Begraven of cremeren.

Als we de uitvaart zelf gaan bespreken, komt de vraag of ik samen met u een begrafenis of een crematie mag gaan vormgeven. Vervolgens gaan we een dag en tijdstip bepalen. Ook een eventuele samenkomst vooraf** of nadien stellen we vast; ook dit is informatie die we op een rouwkaart of in een rouwadvertentie willen delen. De invulling van een afscheidsplechtigheid, wensen ten aanzien van bloemen en rouwvervoer bespreken we de komende dagen.

rouwauto lijkwagen begrafenisauto

Afscheid nemen.

Voordat er definitief afscheid moet worden genomen, vindt er meestal een samenkomst plaats. De manier waarop deze plechtigheid invulling krijgt ligt geheel in uw handen. Kiest u voor een kerkelijke dienst, een afscheid in huiselijke kring of een plechtigheid in een rouwcentrum of crematorium? Maakt u gebruik van een uitvaartspreker, een dominee of pastoor? Of deelt u uw woorden zelf met de aanwezigen? Wilt u muziek laten horen, moeten er foto's worden vertoond? Ik kan u helpen door u van informatie te voorzien en u in contact brengen met mensen die met u een levensverhaal opstellen. Sprekers die werken vanuit gevoel.

Nazorg bieden.

Als voor u de tijd ontbreekt of als u zich er niet toe kunt zetten om na een overlijden praktische zaken die te maken hebben met financiën, abonnementen en contracten te regelen, kan ik u in verbinding brengen met professionals in nabestaandenzorg. Zij bieden praktische, maar ook emotionele ondersteuning die voor u verlichtend kan zijn.    

rouwboeket

* Gezien de huidige omstandigheden is het op dit moment helaas niet mogelijk om de laatste verzorging van uw dierbare in samenwerking met onze medewerkers te verrichten. Wel kan uw dierbare in zijn of haar eigen thuisomgeving worden verzorgd in uw aanwezigheid. De richtlijnen van het RIVM moeten daarbij worden gerespecteerd.

** Vanwege het coronavirus mogen bij een afscheidsceremonie een beperkt aantal genodigden aanwezig zijn. Het kan voorkomen dat nabestaanden om die reden er voor kiezen een dag vóór het afscheid overige belangstellenden de gelegenheid te geven om een laatste groet aan de overledene te brengen, bijvoorbeeld aan huis of in de eigen tuin.