Kosten

Hoe duur is een begrafenis? Hoeveel kost een crematie?

Op deze vraag is niet direct een antwoord te geven. Hoewel veel zaken in de basis eenzelfde tarief kennen, zijn er diverse factoren die de uiteindelijke prijs bepalen.

Zo is begraven doorgaans duurder dan cremeren. Bij begraven krijgt u altijd te maken met kosten voor het openen en sluiten van het graf, grafhuur, een grafmonument en jaarlijkse kosten als u op voorhand een graf wilt reserveren. Bij een crematie betaalt u het crematorium voor het cremeren van de overledene en eventueel het bewaren van de urn. Dit laatste is doorgaans tot de eerste zes maanden na de crematie kosteloos. Om een goed beeld van de kosten te krijgen is het nodig uw wensen te kennen.

Cremeren in Drachten.

Om u te laten zien dat een uitvaart niet persé duur hoeft te zijn heb ik de website cremerenindrachten.nl ontwikkeld. Hier ziet u hoe voordelig een crematie in de basis kan zijn.

Uw keuzes bepalen de prijs.

De keuzes die u maakt zijn van invloed op de uiteindelijke prijs. Ik kan u hierbij van advies voorzien. Neem geheel vrijblijvend contact met mij op.

Vooraf een kostenbegroting.

Een transparante manier van werken laat zich kenmerken door openheid in prijzen en tarieven. Na het inventariseren van uw wensen, kan ik u al vrij snel een kostenbegroting overhandigen. Samen nemen we de diverse posten door. Zo is er voldoende gelegenheid om zaken toe te lichten en bij te stellen, bijvoorbeeld als de prijzen hoger zijn dan u had verwacht. U zult bij mij dus nooit achteraf voor vervelende verrassingen komen te staan. Ook de eindfactuur, die u enkele weken na de uitvaart van mij ontvangt, wordt altijd gespecificeerd. Facturen van derden, die ik vooruit betaal, worden toegevoegd.

Een uitvaartverzekering.

Een manier om een uitvaart te bekostigen is het afsluiten van een uitvaartverzekering. Let wel, u hebt geen verplichtingen aan uw verzekeraar, al wordt misschien wel die suggestie gewekt. U heeft altijd vrije keus voor een uitvaartverzorger. Een overlijdensmelding bij uw verzekeraar regel ik voor u. Ook de polisafhandeling wordt door mij verzorgd.

Verschillende verzekeringsvormen.

Als er sprake is van een kapitaalverzekering, keert de uitvaartverzekering bij overlijden een geldbedrag uit. Van dit bedrag zou de uitvaart kunnen worden bekostigd.

Indien u te maken heeft met een naturapolis, dan neemt u een dienstenpakket af van de verzekering waarbij er binnen de waarde van de polis weinig ruimte is voor keuzemogelijkheden. Dit is een verzekeringsvorm met beperkingen. Een derde mogelijkheid is een combinatie van beide bovengenoemde verzekeringsvormen.

In alle gevallen kan het lonend zijn om vooraf bij een onafhankelijke uitvaartverzorger te informeren naar de mogelijkheden.

Omdat Meijer uitvaartzorg úw belangen behartigt kunt u rekenen op een transparante begeleiding.

Onafhankelijke uitvaartverzorgers zijn doorgaans voordeliger dan u misschien zou verwachten. Mocht u voor uw uitvaart een verzekering hebben afgesloten, dan kan ook een onafhankelijke uitvaartondernemer de crematie of begrafenis voor (en mét) u vormgeven. Ook het lidmaatschap van een uitvaartvereniging hoeft geen enkel obstakel te zijn zélf een uitvaartbegeleider uit te kiezen.