Image by Beth Macdonald

Uw uitvaartverzekering

Vlinders

Keuzevrijheid en uitvaartverzekering

Om de kosten voor een uitvaart te dekken, hebben veel mensen een uitvaartverzekering afgesloten. 

In de praktijk blijkt echter dat veel mensen niet precies weten wat hun verzekering precies inhoudt. Ook verwachten sommige mensen dat de gehele uitvaart volledig wordt vergoed, terwijl er sprake kan zijn een te lage dekking of beperkingen in keuzes.

Het is verstandig om uw polis eens onder de loep te nemen om te achterhalen wat uw verzekering nou eigenlijk wel en niet dekt. 

Komt u er niet uit, of zijn er zaken niet duidelijk? Neem dan gerust contact met mij op om samen uw uitvaartpolis door te nemen. Als onafhankelijk uitvaartverzorger dien ik geen belangen van verzekeraars, dus u mag van mij een transparante werkwijze verwachten. 

 

Veel verzekerden weten niet dat zij, los van premiebetaling, geen verplichtingen hebben naar hun verzekeraar. Zo mag u altijd zelf voor een uitvaartondernemer kiezen. Natuurlijk kan dit de verzekeraar zijn (als die ook een uitvaartzorg-tak heeft), maar u mag ook kiezen voor een kleinschalige uitvaartondernemer die niet onder tijdsdruk werkt, geen rekening hoeft te houden met opgelegde protocollen en geen uitvaartcentra, kantoren, personeel hoeft te financieren.

 

Een uitvaartverzekeraar keert na een overlijden altijd een bedrag uit dat kan worden aangewend voor de betaling van uitvaartkosten. Verzekeraars die óók uitvaarten verzorgen (bijvoorbeeld Dela, Yarden, Monuta) hebben er natuurlijk wel belang bij om u 'binnen boord' te houden. 

 

Wilt u weten hoe dit zit? Neem rechtstreeks contact op met uw verzekeraar, of bel mij. 

pngwing_edited.png