DSC05798-2.jpg
logo11-010320-transp.png


Onze werkwijze: voor en na de uitvaart
 

In de dagen tot aan de uitvaart is het onze taak u volledig te ontzorgen. Wij zetten net dat ene stapje meer!

Alle zaken die gedaan moeten worden voor het regelen van een uitvaart zullen wij voor u doen. Denk hierbij onder andere aan:

  • Het verzorgen van de wettelijke formaliteiten.

  • Het melden van het overlijden bij uw verzekeraar en het afhandelen van uw uitvaartpolis.

  • Het rouwvervoer.

  • Het vastleggen van de uitvaartlocatie(s).

  • Het regelen van ondersteunend personeel (indien van toepassing).

  • Het regelen van drukwerk (rouwkaart, rouwadvertentie, liturgie).

  • Het verzorgen van muziek / fotopresentatie tijdens de plechtigheid.

  • Het verzorgen van bloemstukken.

Natuurlijk is er binnen onze werkwijze alle ruimte voor uw eigen inbreng.

Onze werkwijze wordt ervaren als vriendelijk, toegankelijk en gemoedelijk. 

Het bespreken van de uitvaart

We maken een afspraak om kennis te maken en om de wensen voor de uitvaart van uw naaste te bespreken. Denk hierbij aan de keuze voor een begrafenis of een crematie, de locatie waar het afscheid zal zijn, de dag en het tijdstip van de plechtigheid. 

​​

Ook bespreken we de wijze waarop het overlijden bekendgemaakt gaat worden. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van een persoonlijke rouwkaart of het plaatsen van een rouwadvertentie in een dag- of weekblad.

​​

In de dagen die volgen zullen we dieper ingaan op de details, zoals de vormgeving van de afscheidsplechtigheid (sprekers, muziek, fotopresentatie), bloemstukkenrouwvervoer, condoleance / nazit en consumpties.

Kostenbegroting overleggen

 

Naast het bieden van een uitstekende dienstverlening vind ik het belangrijk dat u weet waar u financieel gezien aan toe bent bij het vormgeven van een uitvaart.

Zodra duidelijk is wat uw wensen zijn, zal ik een kostenbegroting voor de uitvaart opstellen. Vaak kan dit al op de tweede dag na het overlijden.

In de dagen die volgen zullen er nieuwe inzichten zijn, of worden er wensen of mogelijkheden aangepast. Als dit gevolgen heeft voor de kosten van de begrafenis of crematie, zal ook de kostenraming worden aangepast.

De uitvaart

Uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden zal het afscheid plaatsvinden. ​

Het is mijn taak de ceremonie en condoleance in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat alles soepel en volgens uw wensen verloopt.

Na de uitvaart

Na de uitvaart ontvangt u van mij het uittreksel van de akte van overlijden en een praktische nabestaandengids. Deze gids dient als handig naslagwerk bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Nadat alle facturen van derden door mij zijn ontvangen, zal ik contact met u opnemen om de eindnota aan u te overhandigen. Tijdens dit moment is er ook alle gelegenheid om gezamenlijk terug te kijken op de uitvaart en om uw ervaring te delen.

Vervolgens nodig ik u uit om na te denken over het al dan niet versturen van een dankbetuigingskaart of het plaatsen van een dankbetuiging in een krant.

 

Ook na dit moment blijf ik voor u bereikbaar om u te helpen op momenten dat u mij nodig heeft. Denk hierbij aan het samen ophalen van de urn, begeleiding bij een bezoek aan een steenhouwer, etcetera.

Gemoedelijk, integer en respectvol