Na het overlijden van een dierbare breekt er voor nabestaanden een verdrietige periode aan.

In een korte tijd moet er veel worden geregeld.

Ik neem u deze zorg graag uit handen.

Hielke Meijer

Meijer uitvaartzorg

Respectvolle begeleiding bij het regelen van een crematie of begrafenis in heel Friesland.

Een waardig afscheid

In samenwerking met u regel ik een afscheid naar uw wensen.

Met respect voor iedere levensovertuiging, achtergrond of levensvisie.

Voor wie?

Iedereen kan een beroep op mij doen, ongeacht waar (en of) u verzekerd bent voor de kosten van een uitvaart. Ook als u lid bent van een uitvaartvereniging sta ik voor u klaar.

U heeft altijd de vrijheid een uitvaartverzorger te kiezen die bij u past.

In samenwerking met u regel ik een afscheid naar uw wensen.

Waar?

Meijer uitvaartzorg is niet gebonden aan een vaste plaats, gemeente of regio. Mijn werkgebied is zeer ruim; ik verzorg uitvaarten in de gehele provincie Friesland, maar op verzoek ook daarbuiten.

Een uitvaart regelen we samen

Bij het regelen van een uitvaart wil ik u zoveel mogelijk ontzorgen, advies bieden daar waar nodig en de persoon zijn op wie u terug kunt vallen voor alle praktische zaken rondom het afscheid van uw dierbare. Ik ben er voor u als u mij nodig hebt en treed op de achtergrond als de situatie daar om vraagt.

Lotus Flower
Image by Peter Oslanec

Met tijd en aandacht die u verdient

Meijer uitvaartzorg, uitvaartverzorging met oog voor detail. Mijn benadering is menselijk, betrokken en wordt ervaren als zeer toegankelijk.

Mijn onafhankelijkheid vertaalt zich onder andere in de tijd en aandacht die ik u kan bieden. Ik neem u het werk rondom een crematie of begrafenis uit handen. Maar mocht u bepaalde zaken zoals rouwdrukwerk, rouwvervoer of een uitvaartkist zelf willen verzorgen, dan staat dat mijn dienstverlening nooit in de weg.

Welke stappen te zetten

Wat te doen bij een overlijden?

Als u te maken krijgt met een overlijden, komt er naast verdriet om het verlies, veel op u af. Daarna komt het besef dat er in een korte tijd veel moet worden geregeld. In de dagen voorafgaande aan de uitvaart begeleid ik u bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Zo geven we gezamenlijk stapsgewijs vorm aan de uitvaart van uw dierbare.

Als het zover is, welke stappen moeten er dan worden genomen?

Omdat het ertoe doet

Bij leven het gesprek aangaan

Een overlijden komt niet altijd onverwacht. Praten over de dood of nadenken over de eigen uitvaart wordt nog wel eens als een taboe ervaren. Maar als er sprake is van een naderend overlijden of de behoefte bestaat om vooraf eens kennis te maken met een uitvaartverzorger, kan dat gesprek heel veel rust geven.

De doar stie iepen en deryn stie in man. Net drok mei wurden, mar syn eagen kinne der wat fan.

 

Hy docht syn wurk, mar wol gewoan sa as hy is. Wat dat betsjut foar minsken is wier net mis.

Hy hat each en ear en sa nedich ek de rie. Op in plak wer net mear is, mar bestie.

 

Troch sa te wêzen bliuwt hy yn it geheugen stean, as de minsken wer fjirder gean.

Wat bysûnder sa'n minsk te moetsjen. Ik moete ek dizze man en hoopje him noch faak te groetsjen.

   (J.D.)

Image by Jan Huber

Elders verzekerd of lid van een uitvaartvereniging?

Ook als u verzekerd bent bij bijvoorbeeld Dela, Yarden, Monuta of Ardanta kunt u gebruik maken van de diensten van Meijer uitvaartzorg. Ook het lidmaatschap van een lokale uitvaartvereniging hoeft geen obstakel te zijn mijn hulp in te schakelen na een overlijden.

Weet dat u altijd zelf de keuze mag maken voor een uitvaartverzorger.