barnabas-hertelendy-PR8BrN2vN3g-unsplash

Wat te doen bij een overlijden

Wat te doen bij een overlijden?

Als er iemand in uw omgeving is overleden, staat uw wereld even stil.

 

Het regelen van een crematie of begrafenis is wel het laatste waar u dan mee bezig wilt zijn.

Op zo'n moment belt u mij.

 

Met respect voor iedere levensovertuiging, achtergrond of levensvisie neem ik u deze zorg uit handen en begeleid ik u bij de keuzes die moeten worden gemaakt. 

 

Ik sta dag en nacht voor u klaar.

Bel: 06 14587170.

Het regelen van alle praktische zaken rondom een overlijden kunt u aan mij overlaten. Maar welke stappen moet u ondernemen bij een overlijden? En wat kunt u alvast zelf doen?

1. Bel mij, ik ben 24 uur per dag voor u bereikbaar: 0614587170.

2. Bij een overlijden thuis: bel uw huisarts. De huisarts komt langs om het overlijden vast te stellen. Hij/zij laat het formulier 'Verklaring van overlijden' achter. Bij een overlijden in een ziekenhuis of instelling wordt de arts automatisch geïnformeerd.

Bij het eerste telefonisch contact

Bij het telefonisch melden van een overlijden en na het horen van uw verhaal en situatie, kunt u van mij de volgende vragen verwachten:​

 • Wie is er overleden (naam en geboortedatum van de overledene)?

 • Wat is uw relatie tot de overledene?

 • Waar en wanneer heeft het overlijden plaatsgevonden?

 • Wie neemt de laatste verzorging op zich?

 • Wat zijn de wensen ten aanzien van de opbaring (hoe: op bed, in een kist, waar: thuis, in een uitvaartcentrum)?

Oranje Bloem

Wat u zelf vooraf
kunt regelen

 

 

Onderstaand leest u aandachtspunten die u vooraf zelf kunt regelen of waar u over na kunt denken.

Enkele zaken die mogelijk aan de orde komen:​

 • Heeft de overledene zijn / haar wensen ergens genoteerd?

 • In welke kleding wordt de overledene opgebaard?

 • Blijven sieraden / een bril op het lichaam?

 • Is er een uitvaartpolis?

 • Is er een grafrechtenboekje?

 • Is er een trouwboekje?

 • Zijn legitimatiebewijs van zowel de overledene als de opdrachtgever van de uitvaart (veelal de melder van het overlijden) aanwezig?

 • Zorg voor een actuele adressenlijst voor het versturen van rouw- (en mogelijk bedank-) kaarten.

De dagen tot aan
de uitvaart

 

In de dagen tot aan de uitvaart is het aan mij om u te ontzorgen. Alle zaken die gedaan moeten worden voor het regelen van een uitvaart zal ik voor u doen. Natuurlijk is daarbij alle ruimte voor uw eigen inbreng. 

Het bespreken van de uitvaart

We maken een afspraak om kennis te maken en om de wensen voor de uitvaart van uw naaste te bespreken. Denk hierbij aan de keuze voor een begrafenis of een crematie, de locatie waar het afscheid zal zijn, de dag en het tijdstip van de plechtigheid. 

Ook bespreken we de wijze waarop het overlijden bekendgemaakt gaat worden. Dit kan bijvoorbeeld middels een persoonlijke rouwkaart of een rouwadvertentie in een dag- of weekblad.

In de dagen die volgen zullen we dieper ingaan op de details, zoals de invulling van de afscheidsplechtigheid (sprekers, muziek, fotopresentatie), bloemstukken, rouwvervoer, condoleance / nazit en consumpties.

Kostenbegroting overleggen

 

Naast het bieden van een uitstekende dienstverlening vind ik het belangrijk dat u weet waar u financieel gezien aan toe bent bij het vormgeven van een uitvaart.

Zodra er een inventarisatie van uw wensen is gemaakt, zal ik u dus een kostenbegroting voor de uitvaart overhandigen. Vaak kan dit al op de tweede dag na het overlijden. In de dagen die volgen zullen er nieuwe inzichten zijn, of worden er wensen of mogelijkheden aangepast. Als dit gevolgen heeft voor de kosten van de begrafenis of crematie, zal ook de kostenraming worden aangepast.

De uitvaart

Uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden zal het afscheid plaatsvinden. ​

Het is mijn taak de ceremonie en condoleance in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat alles soepel en volgens uw wensen verloopt.

Home     Wat te doen bij een overlijden     De dagen tot aan de uitvaart     Voorgesprek aanvragen     Rouwdrukwerk     Rouwteksten     Uitvaartkisten     Rouwvervoer     Rouwbloemstukken     Tarieven     Aanbevelingen / referenties     Een offerte aanvragen     Uw uitvaartverzekering     

Waardeverhoging van 10% voor uw polisuitkering    Livestream

Uitvaartzorg in geheel Friesland

Uitvaartzorg Drachten, Surhuisterveen, Beetsterzwaag, Ureterp,

Heerenveen, Gorredijk, Terwispel, Mildam, Lippenhuizen,

Oosterwolde, Donkerbroek, Boijl, Appelscha, Jubbega,

Burgum, Garyp, Damwâld, Buitenpost, Feanwâlden

Bestattungsvorsorge / Repatriierungen / Einäscherung / Urnenversand

Image by Barnabas Hertelendy

Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren