top of page


Wat te doen bij een overlijden?


Wat te doen bij een overlijden

 

Als een dierbare komt te overlijden volgt een droevige, maar ook roerige periode. In een korte tijd moet er veel worden geregeld. 

 

Op deze pagina vindt u de eerste zaken die u kunnen helpen bij een aanstaand overlijden of na het overlijden van een dierbare. De tekst is ook beschikbaar als korte checklist. U kunt deze hier downloaden.

Tip: bewaar de checklist bij uw belangrijke documenten.

Wij helpen u, ook als u lid bent van een plaatselijke uitvaartvereniging of een uitvaartverzekering hebt afgesloten. Wij melden voor u het overlijden bij de verzekering of vereniging en zorgen voor een correcte afwikkeling.

Meijer Uitvaartzorg staat dag en nacht voor u klaar.

Een overlijden melden?
Bel 06 14 58 71 70

Image by Jason Leung


Een uitvaartverzorger inschakelen


Nadat u uw familie en vrienden op de hoogte hebt gesteld van het overlijden, is het tijd om een uitvaartverzorger in te schakelen. De uitvaartverzorger regelt met u de eerste zaken die nodig zijn. Denk daarbij aan de verzorging van de overledene (het afleggen) en het koelen van het lichaam.

Meijer Uitvaartzorg is dag en nacht voor u bereikbaar om een overlijden door te geven.

U kunt ons bereiken via 06 14 58 71 70.

Heeft u een uitvaartverzekering afgesloten? Weet dat u niet verplicht bent de uitvaart door de verzekeraar te laten regelen. U kunt altijd kiezen voor een zelfstandige uitvaartondernemer uit de eigen regio. Wij melden vervolgens het overlijden bij de verzekering en handelen de polis voor u af.


De laatste verzorging


In de meeste situaties zal de overledene moeten worden verzorgd voordat het lichaam wordt opgebaard. Doorgaans kan de laatste verzorging plaatsvinden op de plek van overlijden.

We wassen het lichaam, brengen het kapsel in model en zorgen voor overige toepassingen waardoor de overledene weer wordt zoals hij/zij was. Denk hierbij aan scheren/trimmen van een baard of snor, nagelverzorging, make-up of airbrush. Daarna wordt de overledene gekleed. Het is aan u om te bepalen welke kleding de overledene draagt. Denk ook aan het wel/niet dragen van accessoires en sieraden, een bril.


Opbaren


Nadat de laatste verzorging heeft plaatsgevonden wordt het lichaam opgebaard. Een opbaring kan thuis zijn, op de eigen kamer of in een uitvaartcentrum of afscheidshuis.

Opbaren thuis of op de eigen kamer kan op een bed, maar ook in een omhulsel (meestal een uitvaartkist, maar ook een mand of baar met wade is mogelijk).


Het regelen
van de uitvaart


In de dagen die volgen zullen we samen vorm geven aan het afscheid.

 

De uitvaart, een crematie of begrafenis, mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden maar ook niet later dan de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Samen regelen we alles om van de uitvaart een gedenkwaardig moment te maken die recht doet aan het leven dat is geleefd. Uw inbreng is daarbij onmisbaar. Wij ontzorgen u daar waar mogelijk.


Wat u vooraf kunt doen

 

  • Kleding voor de overledene uitzoeken en klaarleggen.

  • Legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) van de overledene klaarleggen.

  • Uitvaartwensenboekje (indien aanwezig) klaarleggen.

  • Indien van toepassing: polisblad(en) van uw uitvaartverzekering klaarleggen.

  • Bij een begrafenis (bestaand graf): grafrechtdocumenten klaarleggen.


Checklist uitvaart downloaden

 

​Bovenstaande punten van aandacht zijn handig voor u in een document gezet. Deze checklist kunt u hier downloaden en vervolgens afdrukken.

Bewaar deze checklist bij u belangrijke papieren en breng uw naasten op de hoogte van het bestaan ervan.

bottom of page