top of page
yehor-milohrodskyi-Vv1nS2ieuS0-unsplash.jpg

Wat te doen bij een overlijden?

Afscheid moeten nemen van een geliefde is zeer ingrijpend. Uw wereld staat even stil.

Neem de tijd om uw naasten in te lichten, om samen de gebeurtenis te verwerken en het verdriet te delen. 

Het regelen van alle praktische zaken met betrekking tot de laatste verzorging, de opbaring en het afscheid kunt u aan mijn ervaren team overlaten. Samen zorgen we op een ongedwongen manier voor een uitvaart die als een warme herinnering in uw gedachten zal blijven. 


Checklist bij een overlijden

 

De checklist bij een overlijden op deze pagina helpt u om overzicht te houden als u te maken krijgt met een overlijden.

 

Iedere situatie is uniek. Daarom vraagt iedere omstandigheid om een eigen, unieke benadering.

Door onze ervaring weten wij met iedere situatie om te gaan, toegewijd en deskundig.

Voorop staat, dat wij u in alle rust helpen.

Overlijdensverklaring door een arts

Bij een overlijden in een ziekenhuis of zorginstelling wordt er automatisch een arts ingeschakeld.

Bij een overlijden thuis dient u zelf een arts te waarschuwen. 

Iedereen kan een overlijden vaststellen, maar alleen een arts kan deze verklaring officieel maken. Daarnaast schouwt de arts het lichaam, om vast te stellen of het overlijden een natuurlijke- of niet-natuurlijke dood betreft.

Familie en naasten inlichten

Stel uw familie, vrienden en naasten op de hoogte van het overlijden.

 

Zij zijn de mensen die u steun kunnen geven en bij wie u troost vindt. Neem de tijd om samen samen stil te staan bij de gebeurtenis.

Bel Meijer Uitvaartzorg

Om de overledene de laatste, piëteitsvolle verzorging te kunnen geven en om de mogelijkheden en wensen rondom de opbaring en het afscheid te bespreken kunt u ons dag en nacht bellen.

(Bel 24/7: 06 14 58 71 70)

De eerste zorg gaat uit naar de overledene. 

Tijdens de dagen die volgen zullen we stap voor stap gezamenlijk vorm geven aan de uitvaart.


Zaken ter voorbereiding

 

Wensenboekje raadplegen

Sommige mensen beschikken over een uitvaartwensenboekje waarin staat beschreven wat hun wensen zijn ten aanzien van het afscheid. Afhankelijk van de volledigheid, kunnen we aan de hand van het boekje in grote lijnen de uitvaart regelen.

Favoriete kleding

In welke kleding wordt de overledene opgebaard?

Na het wassen en verzorgen van het lichaam, kan de overledene worden gekleed. U kunt vooraf bepalen welke kleding u geschikt vindt.

Legitimatiebewijs van overledene en opdrachtgever

Om de aangifte van het overlijden bij de gemeente te verzorgen, hebben wij een (kopie) van het legitimatiebewijs van de overledene nodig. Ook van de opdrachtgever van de uitvaart (veelal de persoon die het overlijden bij ons meldt), krijgen wij graag een ID-bewijs ter inzage.

Verzekeringspolis(sen) en/of bewijs van inschrijving

Is er sprake van een uitvaartverzekering of lidmaatschap van een uitvaartvereniging? Dan ontvangen wij graag van u de polis(sen) of het bewijs van inschrijving bij een uitvaartvereniging.

Wij zorgen ervoor dat deze instanties worden ingelicht. Daarnaast handelen wij (in de meeste gevallen) de polis voor u af.

 

Grafrechtendocument

Als er sprake is van een bestaand of gereserveerd graf, dan krijgen wij graag de documentatie (of grafakte) hiervan ter inzage.

Bekendmaken van het overlijden

Om het overlijden kenbaar te maken worden veelal rouwkaarten verstuurd. Ook kiezen veel mensen voor het laten plaatsen van een rouwadvertentie. Ter voorbereiding kunt u een actuele adressenlijst opstellen en nadenken over de invulling van de rouwkaart en -advertentie. Denk hierbij aan de tekst, maar ook aan een afbeelding die de kaart kan sieren.

Om te bewaren:

Download deze checklist en bewaar deze bij uw belangrijke papieren.

bottom of page