Als u afscheid moet nemen van een dierbare

Neem eerst tijd voor uzelf

Als u te maken krijgt met een overlijden, komt er naast verdriet om het verlies, veel op u af. Na de eerste schok komt het besef dat er in een korte tijd veel moet worden geregeld. Heeft de overledene bij leven aangegeven wat zijn of haar wensen voor de uitvaart zijn? Of liggen de keuzes geheel bij u? Weet u wat er mogelijk is, wat er allemaal kan en mag? De dagen na het overlijden nemen we stap voor stap rustig de mogelijkheden door. Zo geven we gezamenlijk vorm aan de uitvaart van uw dierbare.

Als het zover is, welke stappen moeten er dan worden genomen? 

Is er sprake van een thuisoverlijden?

Neem dan als eerste contact op met uw huisarts. De arts komt langs om het overlijden officieel vast te stellen.

Is er sprake van een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis?

Neem dan contact met mij op als de arts van de instelling of het ziekenhuis het overlijden officieel heeft vastgesteld.

Beide keren wordt er een overlijdensverklaring afgegeven. Pas als de overlijdensverklaring is opgesteld, mag de overledene worden verzorgd.

Deze overlijdensverklaring is nodig om in de gemeente van overlijden aangifte van het overlijden te kunnen doen.

Een overlijden melden: bel Meijer uitvaartzorg in Drachten

U kunt mij 7 dagen per week, 24 uur per dag bellen om een overlijden te melden. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 0512 - 84 97 42.

Wat u alvast kunt doen:

  • Nagaan of er een wilsbeschikking is;

  • Kleding waarin de overledene wordt opgebaard klaarleggen;

  • Legitimatiebewijs van de overledene klaarleggen;

  • Het trouwboekje (indien van toepassing) klaarleggen;

  • Verzekeringspapieren (indien van toepassing) klaarleggen;

  • Grafrechtenbewijs (indien van toepassing) klaarleggen.

De laatste verzorging van de overledene

Bij ons eerste contact zullen we enkele praktische zaken doornemen. Zo spreken we af wie de laatste verzorging gaat verrichten. U mag dit geheel zelf doen, maar u kunt dit ook aan mijn team van specialisten overlaten.

De overledene opbaren

Vervolgens bespreken we de mogelijkheden voor het opbaren van de overledene. Als de omstandigheden het toelaten wordt vaak gekozen voor een thuisopbaring. De overledene is op die manier in de dagen tot aan de uitvaart op de eigen vertrouwde plek. Bij een thuisopbaring is het mogelijk dat de overledene op een bed wordt opgebaard. Deze manier van opbaren wordt vaak als natuurlijk en minder confronterend ervaren.

Ook is het mogelijk uw dierbare over te laten brengen naar een opbaarkamer in een uitvaartcentrum. Door middel van een eigen toegangssleutel heeft u de mogelijkheid om op ieder moment van de dag uw naaste te bezoeken. Rouwbezoek door anderen heeft u op deze manier volledig in eigen hand. 

De uitvaart bespreken. Cremeren of begraven?

Als we de uitvaart zelf gaan bespreken, komt de vraag of ik samen met u een begrafenis of een crematie mag gaan vormgeven. Daarna worden dag en tijdstip bepaald. Ook een eventuele samenkomst vooraf of nadien stellen we vast; dit is ook informatie die we op een rouwkaart of in een rouwadvertentie willen delen.

De invulling van een afscheidsplechtigheid, wensen ten aanzien van bloemen en het rouwvervoer bespreken we de volgende dagen.

Het afscheid. Een formele uitvaartplechtigheid of een informeel samenzijn?

Voordat er definitief afscheid moet worden genomen, vindt er meestal een samenkomst plaats. De manier waarop deze bijeenkomst invulling krijgt ligt geheel in uw handen. Kiest u voor een kerkelijke dienst, een afscheid in huiselijke kring of een plechtigheid in een rouwcentrum of crematorium? Maakt u gebruik van een uitvaartspreker, een dominee of pastoor? Of deelt u uw woorden zelf met de aanwezigen? Wilt u muziek laten horen, moeten er foto's worden vertoond? Wilt u uw gasten nadien of tijdens de samenkomst een kopje koffie kunnen aanbieden of wilt u een toost uitbrengen op het leven van uw dierbare? 

Bekijk ook de pagina: Hoe duur is een uitvaart?