DSC05798-2.jpg
logo11-010320-transp.png

Wat te doen bij een overlijden

 

Wat te doen bij een overlijden?

Het regelen van een uitvaart is ingrijpend en verdrietig. En bij een overlijden moet er ruimte zijn voor uw verdriet.

 

Het is daarom goed te weten dat u alle praktische zaken rondom het afscheid van uw dierbare in handen van Hielke kunt leggen.

Maar welke stappen moeten er worden ondernomen? 

En wat kunt u alvast zelf doen?

 

Welke stappen ondernemen bij een overlijden?

 

Bel uw huisarts

Bel bij een overlijden eerst uw huisarts. Hij/zij zal het overlijden officieel vast moeten stellen.

Een uitvaartverzorger inschakelen

Bel daarna Meijer uitvaartzorg. Ik ben voor het melden van een overlijden dag en nacht voor u bereikbaar op telefoonnummer 0614587170. Bent u verzekerd voor de kosten van een uitvaart? Ook dan kunt u een beroep op mij doen.

Telefonisch contact

Bij ons eerste telefonische contact kunt u de volgende vragen verwachten:

- Wie is er overleden (naam en geboortedatum van de overledene)?

- Wat is uw relatie tot de overledene?

- Waar heeft het overlijden plaatsgevonden?

- Wie neemt de laatste verzorging op zich?

- Wat zijn de wensen ten aanzien van de opbaring (in een kist, op bed)?

- Waar wordt de overledene opgebaard (thuis, uitvaartcentrum)?

Bespreken van de uitvaart

We maken een afspraak om kennis te maken en om de wensen ten aanzien van de uitvaart van uw naaste te bespreken. Denk hierbij aan de keuze voor een begrafenis of een crematie, de locatie waar het afscheid plaats zal vinden, de dag en het tijdstip van de plechtigheid. Ook bespreken we de bekendmaking van het overlijden. Dit kan bijvoorbeeld middels een rouwkaart of een rouwadvertentie. 

In de dagen die volgen zullen we dieper ingaan op details zoals de invulling van de plechtigheid (sprekers, muziek, fotopresentatie), bloemstukken, rouwvervoer, condoleance/nazit en consumpties.

Kostenbegroting overleggen

Naast het bieden van een uitstekende dienstverlening vind ik het belangrijk dat u weet waar u financieel gezien aan toe bent bij het vormgeven van een uitvaart. Zodra er een inventarisatie van uw wensen is gemaakt, zal ik u dus een kostenbegroting voor de uitvaart overhandigen. Vaak kan dit al op de tweede dag na het overlijden. In de dagen die volgen zullen er nieuwe inzichten zijn of worden er wensen of mogelijkheden aangepast. Als dit gevolgen heeft voor de kosten van de begrafenis of crematie zal ook de kostenraming worden aangepast.

De uitvaart

Uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden zal het afscheid plaatsvinden.

Het is mijn taak de ceremonie in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat alles soepel en volgens uw wensen verloopt. 

Wat u zelf kunt doen

Onderstaande aandachtspunten kunt u vooraf zelf regelen of er over nadenken. Enkele zaken die aan de orde komen en die u alvast kunt klaarleggen:

- Heeft de overledene zijn of haar wensen ergens genoteerd?

- In welke kleding wordt de overledene opgebaard?

- Blijven ringen/kettingen/overige sieraden/een bril op het lichaam?

- Is er een uitvaartpolis?

- Is er een grafrechtenbewijs?

- Is er een trouwboekje?

- Legitimatiebewijs van zowel de overledene als de opdrachtgever aanwezig?

- Zorg voor een actuele adressenlijst voor het versturen van rouwkaarten. 

- Onder de huidige omstandigheden (corona-maatregelen) komt het vaak voor dat u een selectie moet maken tussen mensen die u uitnodigt voor het bijwonen van de afscheidsplechtigheid en mensen die u niet uitnodigt, maar wel in kennis wilt stellen van het overlijden. Probeer een selectie te maken. 

 

 

Waarmee kan ik u helpen?

Informatie aanvragen en uitvaartwensen bespreken

 

Iedereen denk wel eens na over de dood en de invulling van de eigen uitvaart. Veel mensen weten precies wat ze niet willen, anderen hebben globaal in hun hoofd wat ze wel willen. De dood blijft een onderwerp dat we graag doorschuiven naar 'later'. Maar als het eenmaal 'later' is, zorgt het bij uw nabestaanden voor veel rust als uw uitvaartwensen bekend zijn.

Lees verder >

Uw vrijheid bij het kiezen van een uitvaartverzorger

Wist u dat u altijd vrij bent in het maken van de keuze voor een uitvaartbegeleider die bij u past? Als u verzekerd bent voor de kosten van uw uitvaart, zal de verzekeraar (met een afdeling die tevens uitvaarten verzorgt) u een uitvaartverzorger binnen de eigen onderneming toewijzen. Soms heeft dit financiële gevolgen. Het is aan te bevelen deze mogelijke gevolgen bij leven uit te zoeken.

Lees verder >

 

Over Hielke Meijer, eigenaar van Meijer uitvaartzorg

Maak kennis met Hielke, uitvaartverzorger in Friesland (en op verzoek daarbuiten). 

Mijn benadering is informeel. Ik ben niet de afstandelijke en zakelijke begrafenisondernemer, maar voor 'mijn families' gewoon 'Hielke'. Het vertrouwen dat ik krijg van de mensen die ik mag begeleiden is voor mij van grote waarde en iets waar ik zuinig op ben.

Lees verder >