Butterfly_edited.jpg

Wat te doen bij een overlijden

Vlinders

Een overlijden melden

Afscheid moeten nemen van een geliefde, verwacht of geheel onverwacht, is zeer ingrijpend. Uw wereld staat even stil.

Neem daarom eerst de tijd die nodig is om samen afscheid te nemen.​

Om het overlijden officieel vast te laten stellen, belt u uw huisarts (of diens waarnemer). Neem, in afwachting van de arts, alvast contact op met mij op. Ik sta dag en nacht voor u klaar.

Bel bij een overlijden: 06 14 58 71 70.

Stap voor stap

Welke stappen kunt u ondernemen na een overlijden of bij een naderend overlijden?

De checklist op deze pagina kan u houvast geven op het moment dat u ons nodig heeft. Het beschrijft de eerste praktische stappen die gedaan moeten worden na een overlijden. Ook kan het dienen ter voorbereiding op wat komen gaat.

Wensen en behoeften inventariseren

 

Na een overlijden gaan we in gesprek om de eerste wensen duidelijk te krijgen. Zo zullen we onder andere de volgende onderwerpen bespreken:

  • Heeft de overledene zijn of haar uitvaartwensen aan u bekend gemaakt? Zo kan er bijvoorbeeld gesproken zijn over kleding die de overledene graag droeg, de keuze voor het al dan niet dragen van sieraden of een bril na het overlijden.

  • Wie verricht de laatste verzorging van de overledene?

  • Waar en hoe wordt de overledene opgebaard?

  • Als iemand kiest voor begraven, is er bij een bestaand (of gereserveerd) graf een grafrechtendocument aanwezig?

Wat ik nodig heb

  • Voor de aangifte van overlijden heb ik een legitimatiebewijs nodig van de overledene. 

  • Voor juiste notering van benodigde gegevens krijg ik graag van de opdrachtgever van de uitvaart een legitimatiebewijs ter inzage.

  • Als er een uitvaartverzekering is afgesloten, ontvang ik graag van de polisbladen. Ik meld het overlijden bij de verzekeraar en zet de afhandeling in werking.

pngwing_edited.png