top of page


Een uitvaart regelen

 

Het regelen van een begrafenis of crematie is voor nabestaanden een intensief proces. Wij nemen u bij de hand en zorgen samen met u voor een soepel verloop. 

Van rouwvervoer tot drukwerk, van laatste verzorging tot bloemstukken. Elke stap die nodig is voor het vormgeven van een uitvaart zetten wij in overleg met u. Uw wensen zijn daarbij altijd ons uitgangspunt.

Een overlijden melden?
Bel 06 14 58 71 70

Zorgvlied Amsterdam 01.jpg


Bij een overlijden

 

Afscheid moeten nemen van een geliefde is zeer ingrijpend. Uw wereld staat even stil.

Neem de tijd om uw naasten in te lichten, om samen de gebeurtenis te verwerken en het verdriet te delen. 

Het regelen van alle praktische zaken met betrekking tot de laatste verzorging, de opbaring en het afscheid kunt u vervolgens met een gerust hart aan mijn ervaren team overlaten.

Lees hier praktische tips (checklist) en wat te doen bij een overlijden


Het eerste contact

 

Het regelen van een uitvaart begint met een kennismaking. Dit kan al bij een oriënterend voorgesprek zijn geweest, maar vaak gebeurt het pas op het moment dat u met een overlijden te maken krijgt.

Op toegankelijke wijze gaan we met u in gesprek.  Zo vormen we een beeld van de overledene, maar ook krijgen we inzichtelijk wat uw wensen met betrekking tot het afscheid zijn. Stap voor stap gaan we alle punten bij langs. Hierbij is alle ruimte voor persoonlijke inbreng. Samen zorgen we voor een uitvaart die recht doet aan de overledene.

Door onze inspiratiegids, maar ook tijdens een gesprek bij leven, kunt op voorhand uw uitvaartwensen kenbaar maken.


De dagen tot aan het afscheid

 

In de dagen na een overlijden zijn er diverse contactmomenten. Eén van de eerste zaken die we overleggen is de laatste verzorging van de overledene. Dit mag u zelf doen, of samen met mijn professionele team. Vervolgens kijken we naar de opbaring. Blijft de overledene thuis, of vindt de opbaring elders plaats? Dit kan zijn in een uitvaartcentrum of in Afscheidshuis Drachten.

 

Samen stellen we de tekst voor de rouwkaart en rouwadvertentie op, bespreken we de invulling van de uitvaart en kunnen we ons oriënteren op muziekkeuze en/of een fotopresentatie, denken we na over catering tijdens of na de crematie- of begrafenisplechtigheid en overleggen we over bloemstukken bij het afscheid.

Er hoeven geen overhaaste beslissingen te worden genomen, we nemen de tijd om tot een goed besluit te komen.


Financiën

 

De kosten voor een uitvaart kunnen zeer uiteenlopen. Er zijn natuurlijk vaste kosten (een uitvaartkist, het rouwvervoer, de crematie of begrafenis zelf, het tarief van de uitvaartverzorger), maar over het algemeen bepalen uw keuzes de uiteindelijke prijs. 

Doordat Meijer Uitvaartzorg veel in eigen hand houdt, kunnen we de kosten goed bewaken. 

Voor ieder budget zijn er mogelijkheden. U leest er meer over op deze pagina.


Nazorg

 

Na de uitvaart begint voor veel mensen de rouw pas echt. De dagen tot aan de uitvaart worden soms in een roes beleefd, of men komt juist in de 'regel-modus'. En breekt een moeilijke tijd aan. Wanneer er behoefte is, kan Meijer Uitvaartzorg u in contact brengen met zorgprofessionals.

Naast verdriet om het gemis zijn er ook veel praktische zaken die moeten worden afgehandeld. Hierin staan wij u bij met een praktische gids als naslagwerk voor de afwikkeling van een nalatenschap.

bottom of page