1/6

Uitvaartzorg in Heerenveen

Respectvolle begeleiding

bij het regelen van een

crematie of begrafenis in Heerenveen

Na het overlijden van een dierbare

breekt er voor nabestaanden een verdrietige periode aan.

In een korte tijd moet er veel worden geregeld.

Ik neem u deze zorg graag uit handen.

Bel voor het melden van een overlijden:

0512 84 97 42 of 06 14 58 71 70.

Hielke Meijer

Toegankelijke en onafhankelijke uitvaartverzorging

Kiest u voor Meijer uitvaartzorg, dan kiest u voor een uitvaartverzorger in Heerenveen met oog voor detail. Mijn benadering is menselijk en wordt ervaren als zeer toegankelijk.

Mijn onafhankelijkheid vertaalt zich onder andere in de tijd en aandacht die ik u kan bieden. Ik neem u het werk rondom een crematie of begrafenis uit handen. Maar mocht u bepaalde zaken zoals rouwdrukwerk, rouwvervoer of een uitvaartkist zelf willen verzorgen, dan staat dat mijn dienstverlening nooit in de weg.

Daarbij wil ik u zoveel mogelijk ontzorgen, advies bieden daar waar nodig en de persoon zijn op wie u terug kunt vallen voor praktische zaken rondom het afscheid van uw dierbare.

 

Door uw eigen inbreng wordt het afscheid persoonlijker.

 

Ik ben er voor u als u mij nodig hebt en treed op de achtergrond als de situatie daar om vraagt. 

Een uitvaart regelen we samen

Ook als u verzekerd bent bij bijvoorbeeld Dela, Yarden, Monuta of Ardanta kunt u gebruik maken van de diensten van Meijer uitvaartzorg. Ook het lidmaatschap van een lokale uitvaartvereniging hoeft geen obstakel te zijn mijn hulp in te schakelen na een overlijden.

Weet dat u altijd zelf de keuze mag maken voor een uitvaartverzorger. 

Elders verzekerd of lid van een uitvaartvereniging?

Witte bloemen

Wat te doen bij een overlijden?

Als u te maken krijgt met een overlijden, komt er naast verdriet om het verlies, veel op u af. Na de eerste schok komt het besef dat er in een korte tijd veel moet worden geregeld. 

Als het zover is, welke stappen moeten er dan worden genomen?

Bij leven het gesprek aangaan

Een overlijden komt niet altijd onverwacht. Praten over de dood of nadenken over de eigen uitvaart wordt nog wel eens als een taboe ervaren. Maar als er sprake is van een naderende dood en de behoefte bestaat om vooraf eens kennis te maken met een uitvaartverzorger, kan dat gesprek heel veel rust geven.

Groene tak in het meer

Over mij

Hielke Meijer, geboren in Drachten (1980) en daar ook opgegroeid. 

Al op jonge leeftijd was ik nieuwsgierig naar het werk van de begrafenisondernemer. Toen mijn oma overleed, ik was negen jaar oud, stond ik dan ook vooraan om te kijken wat die man in het zwarte pak deed. Mijn ouders hebben me er niet van weggehouden, de dood hoefde niet iets te zijn waar een kind niks mee te maken mocht hebben.

Tot 2015 werkte ik als leidinggevende in de detailhandel. Daarna zette ik de stap om aan het werk te gaan in de uitvaartbranche. De in de jaren ontwikkelde mensenkennis sluit goed aan op het werk wat ik sindsdien doe.

Na voor meerdere uitvaartondernemers te hebben gewerkt, besloot ik mijn eigen koers te gaan varen en zo ontstond begin 2020 Meijer uitvaartzorg. Ik bied u de aandacht en tijd die u nodig hebt en sta u bij met advies rondom de uitvaart. U heeft altijd met één vaste persoon te maken.

 

Meijer uitvaartzorg is niet gebonden aan een vaste plaats, gemeente of regio. Mijn werkgebied is zeer ruim; ik verzorg uitvaarten in de gehele provincie Friesland, maar op verzoek ook daarbuiten.

Iedereen kan een beroep op mij doen, ongeacht waar (en of) u verzekerd bent voor de kosten van een uitvaart. Met respect voor iedere levensovertuiging, achtergrond of levensvisie.